LuckyNiki

วิธีการสมัครสมาชิก LuckyNiki

  1. อันดับแรก คุณสามารถคลิกที่  ปุ่มนี้  สมัครสมาชิกLuckyNiki เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการสมัครสมาชิกของเว็บ LuckyNiki
  2. คุณจะเข้าสู่หน้าต่างนี้ ให้ทำการกรอกข้อมูลของคุณลงไป
    กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก
    กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก กับ LuckyNiki